TUYÊN BỐ SỨ MỆNH

HoopitForward là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phấn đấu đi đến những nơi trên thế giới thiếu cơ sở hạ tầng và dạy họ về tầm quan trọng của luyện tập thể thao và sức khỏe thông qua bộ môn bóng rổ. Chúng tôi muốn dạy cho các bạn thanh thiếu niên và phụ nữ về những nguyên tắc cơ bản của môn bóng rổ thông qua việc đưa ra những bài dạy bóng rổ miễn phí, đồng thời cũng để dạy cho họ những bài học về cuộc sống, chẳng hạn như giữ gìn vệ sinh và trở thành một công dân tốt. Chúng tôi hy vọng rằng những bài học này sẽ giúp những bạn trẻ và phụ nữ thấm nhuần những giá trị tốt đẹp, và đổi lại, họ sẽ mang những giá trị đó chia sẻ với những người khác.

Hãy chọn một điều bạn muốn làm

Đóng góp chung

Thông qua sự đóng góp của bạn, chúng tôi có thêm một bước tiến lớn để giúp đỡ những thanh thiếu niên và phụ nữ, và giúp nhận thức sâu sắc ý nghĩa của mỗi dự án mà chúng tôi hỗ trợ. Những thứ dù nhỏ nhặt nhưng đều có giá trị, hãy cùng đóng góp và cùng thay đổi cuộc sống.

Tham gia vào chuyến đi

Bạn đã bao giờ nghĩ về việc tham gia vào một chuyến đi xa để giúp đỡ những người khác chưa? Hãy đến Việt Nam cùng chúng tôi! Cùng đến xem công việc mà chúng tôi đang thực hiện và cũng như đắm mình vào nền văn hóa đẹp đẽ và lịch sử phong phú ở đất nước này. Đó sẽ là một chuyến đi thay đổi cuộc sống và chúng tôi sẽ rất vui lòng khi là người giúp bạn thực hiện bước đầu tiên

ĐỀ CỬ MỘT THỊ TRẤN
THÊM THÔNG TIN